Wij Grootvorst Fokke I , Aldus verklaart in 1992 tot brandhout, en doet spreken in titel als: 

Heer van de Vrolijkheid, Graaf van de Oelenburcht, Baron van Dubbel tot Triple, Beschermheer van al wat Vrouwelijk Schoon heet, Hertog van de Aa tot aan de IJssel, Oppertapper van het heerlijk geel schuimend bier, Strijdheer tijdens Maartse buien, Sinds 2003 Groothertog van De Friemels en bij de gratie van het Hof van d’ Oelewappers in 1991 Prins, doen uitspreken in het jaar van Prins Gert den Derde van d’Oelewappers: 

De volgende regels gelden voor het in den Deurzakkersburcht ontwikkelde en wijd befaamde 

Bierpletten

1) Zorgt dat Gij een statafel georganiseerd hebt die bierdicht is. (Anders zou deze gaan doorlekken en dat is zonde voor het bier)

2) Een deelname van vier staande pletters. Meer mag natuurlijk want dan wordt er meer bier geplet. Minder kan, maar dan wordt het minder leuk. Gij kunt natuurlijk er bij gaan zetelen, doch dan heet het niet meer bierpletten maar verspilling.

3) Zorg dat U allen bier heeft en dat U allen ook de bereid bent om te pletten.

4) Hef vervolgens het Oelewapperiaanse lied aan. (Wij zijn d’Oelewappers, al in de Vrolijkheid enz.......) Mocht U het Oeleapperiaanse lied niet kennen, dan kunt u een ander lied aanheffen, doch dan is de kwaliteit van pletten minder geslaagd.

5) Giet tijdens het zingen een beetje kostbare inhoud van uw glas op de statafel.

6) Sla daarna met Uw platte hand op het gegoten bier en zie U bent op de juiste wijze aan het pletten.

7) Hou dit minstens vol tot het einde van het Oelewapperiaanse lied.

Aldus opgesteld, vastgelegd en beproefd door PrinsPaul denEerste in het befaamde jaar 2002 op den dag dat Hij ons verliet als Smokkelaar richting België.